3. PHỤ ÂM DƯỚI 한글 받침

PHỤ ÂM

ㄱ      ㅋ       ㄲ

ㄷ      ㅌ       ㄸ

ㅂ      ㅍ       ㅃ

ㅅ                ㅆ

ㅇ     ㅎ

ㅈ     ㅊ      ㅉ

 

PHỤ ÂM DƯỚI

ㄱ , ㄲ , ㅋ

ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ

ㅂ, ㅍ

 

VỊ TRÍ PHỤ ÂM DƯỚI

ㄴ + ㅓ + ㄱ = 넉

도 + ㅗ + ㄴ = 돈

 

TỪ VỰNG

 

 

한국  Hàn Quốc     한글   chữ Hàn Quốc

씨앗  hạt giống      마음    tấm lòng

부엌  nhà bếp         밥        cơm

밖    bên ngoài        잎       lá cây

딸기  dâu tây         한강      sông Hàn

 

할아버지   ông

한국어      tiếng Hàn

놀이          trò chơi

닫아요       đóng (cửa)

먹어요      ăn

 

텔레비전       ti vi

엘리베이터    thang máy

젤리                jelly

멜론                (quả) dưa

졸려요            buồn ngủ

 

CHÚ Ý

ㄳ    ㄵ      ㄶ      값

ㄺ    ㄻ       ㄼ       닭

ㄽ     ㄾ      ㄿ      없어요

ㅀ    ㅄ                읽어요

 

TỔNG KẾT

PHỤ ÂM DƯỚI VÀ PHÁT ÂM

TỪ VỰNG

CHÚ Ý KHI PHÁT ÂM