SEEMILE hướng dẫn viên

kênh chúng tôi là một nơi dạy tiếng Hàn.
ở đây có nhiều tài liệu để dễ học tiếng Hàn như bảng chữ cái alphabet tiếng Hàn và ngữ pháp cơ sở, sự hội thoại, chương trình tập nói hình ảnh video.
các bạn có thể học miễn phí. kênh chúng tôi là một trong những nơi có thể dễ học và học tiếng Hàn được nhanh chóng.
xin vui lòng nhiều sử dụng kênh chúng tôi. kênh chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh

TIẾNG HÀN NHẬP MÔN (10EA)

Dành cho các bạn mới bước đầu làm quen với tiếng Hàn. Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản như thế nào là tiếng Hàn, bảng chữ cái tiếng Hàn, các nguyên âm, phụ âm, cách ghép âm, cách đọc, cách viết.
Chú trọng những mấu câu đơn giản để người học có thể ứng dụng dễ dàng ngay khi học.

TIẾNG HÀN SƠ CẤP (15EA) 

Tiếp nối theo phần nhập môn, giới thiệu với người học những cấu trúc ngữ pháp đơn giản được dùng nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, cung cấp thêm vốn từ vựng trình độ sơ cấp.

Vui học hội thoại tiếng Hàn( 12EA) 

“Vui học hội thoại tiếng Hàn – trình độ nhập môn” là chương trình dạy hội thoại tiếng Hàn nhập môn dành cho người Việt mới bắt đầu học tiếng Hàn Quốc. Chương trình này hướng dẫn từ bảng chữ cái đến cấu trúc âm tiết tiếng Hàn và phát âm, sau đó hướng dẫn tiếp về những câu hội thoại cơ bản đầu tiên như chào hỏi, tự giới thiệu về mình, giới thiệu về gia đình, nói về tên đồ vật, nói giờ giấc, giá cả, nơi chốn.v.v…